January 13, 2019

Back to Slow Living

FILED IN: Lifestyle

English Below

Zolang ik het kan herinneren doe ik niet aan goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Persoonlijk geloof ik meer in om de balans op te maken van het oude jaar 
en te kijken wat voor doelen er voor het nieuwe jaar te nemen zijn. 
Dit is dan ook op elk vlak van toepassing.

Zo had ik voor het afgelopen jaar me voor genomen het qua werk iets rustiger aan te doen.

Door mijn werk als fotograaf werkte ik van s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
en dat met 2 camera op mijn schouders is het soms best heftig.

Als zelfstandige is het soms lastig om de stopknop te vinden als je nog zoveel dingen wilt doen. 
Maar het is me redelijk gelukt.  
Want door Foodtalk24 op te zetten probeer ik zoveel mogelijk in de ochtend te fotograferen. 
En in de middag zit ik dan vaak achter mijn pc en neem ik een 
heerlijke break door een lange wandeling met onze hond te nemen.

Een ander ding wat vorig jaar op mijn lijstje stond was de bovenverdieping van ons huis te verbouwen.

Het ontwerp en inrichting heb ik zelf gedaan. 
Met een goede club bouw en technische mannen hebben we dit samen verbouwd. 
Een keer zelf de aannemer te zijn was een drukke maar een ook superleuke klus. 
Het is nu in elk detail helemaal geworden zoals ik had bedacht.

 

Voor het nieuwe jaar staat mijn online workshop op de planning. 
Hier ik heb denk ik wel het meeste zin in. En kan dan ook niet wachten om deze van start te zien gaan. 

Want wat is er nu mooier om mijn kennis te delen met cursisten en ook zij mooie food foto’s te laten maken.

Ik ben nu al benieuwd wat ze er allemaal van gaan maken.

En verder heb ik van mijn 10-jaren plan ( tis nogal een lang lijstje) 
weer een aantal steden en landen op de planning staan om dit jaar te bezoeken.

Want ook van reizen en nieuwe culturen opsnuiven, dus ander eten uit te proberen is iets wat ik graag doe.


En voor de rest ach rustig aan en meer genieten van wat je al om je heen ziet beleeft en hebt.

 

 

Back to Slow Living

As long as I can remember it, I do not make good intentions for the new year.
Personally, 
I believe more in taking stock of the old year and looking at what goals there are for the new year to take. 
This therefore applies to every level.
In the past year, for example, I had decided to make things a little quieter in terms of work.
Because of my work as a photographer, 
I worked from early in the morning until late at night and that with two cameras on my shoulders it is sometimes quite intense.
As a self-employed person, it is sometimes difficult to find the stop button 
if you want to do so many things. 
But I succeeded reasonably well. 
Because by set up Foodtalk24 I try to shoot as much as possible in the morning 
and in the afternoon I often sit behind my PC and take a wonderful break by taking a long walk with our dog.

Another thing that was on my list last year was to renovate the top floor of our house.
I have done the design and interior myself and with a good club constructers and technical men we have rebuilt this together. 
To be the contractor yourself for once was a busy but also a super fun job. 
It has now become complete in every detail as I had thought.

My online workshop is planned for next month. I think I am most extatited. And therefore can not wait to start.
Because what is more beautiful to share my knowledge with students and also to make great food photos.
I am already curious what they are going to make of it.

And furthermore, from my 10 year plan, I have a number of cities and countries on the agenda to visit them.
Because traveling and see new cultures and therefore also trying other food is something I like to do.

And for the rest, take it easy and enjoy what you already have around you.

 

Many thanks to

Locatie: Studio 13

Styling: Priscilla

Taart : Gebakkerij

Naam en menukaarten Kijk Kalligrafie

Servies en glaswerk: Ikea

Bestek:

Fotografie: Susanne Foodtalk24

comments +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FoodTalk24 insta

blijf me volgen @foodtalk24

Elke dag deel ik iets moois:

@foodtalk24